Košík 0x

0,00 €

Hydraulický zdvihák teleskopický - panenka 20T 01702

01702
AMiO
54,92 €
65,90 €

Do 10 dní > 10 ks

- +

Toto zariadenie je určené iba na zdvíhanie. Zdvihák môže byť používaný iba na pevnom rovnom podklade. Vždy zaistite kolesá a zatiahnite ručnú brzdu. Používajte prídavné podpery na podoprenie vozidla pred vykonaním opravy a ďalších prác pod vozidlom. Nepreťažujte zdvihák. Pred zdvíhaním akéhokoľvek vozidla sa uistite, že je zdvihák v dobrom prevádzkovom stave. Nenastavujte poistný ventil.

 

NÁVOD NA POUŽITIE

Zdvíhanie:

1. Zúženým koncom ovládacej páky uzavrite vypúšťací ventil otáčaním v smere hodinových ručičiek.

2. Zdvihák umiestnite pod vozidlo pod miestom, ktoré je výrobcom vozidla určené na tento účel. Ak je to potrebné, otáčajte nastaviteľnou skrutkou v hornej časti zdvíhacieho valca v protismere hodinových ručičiek pre priblíženie k vozidlu.

3. Vsuňte ovládaciu tyč do objímky (držiaka) na zdviháku. Pre zdvihnutie vozidla do požadovanej výšky pumpujte ovládacou tyčou.

Spúšťanie:

VAROVANIE: VOZIDLO SPÚŠŤAJTE POMALY A OPATRNE!!! VYPÚŠŤAJÚCI VENTIL POOTOČTE VEĽMI POMALY V PROTISMERE HODINOVÝCH RUČIČIEK

1. Vytiahnite ovládaciu tyč z objímky (držiaka), zúžený koniec nasaďte na vypúšťací ventil a pomalým pootáčaním vypúšťací ventil uvoľnite.

POZNÁMKA.: NEOTOČTE VYPÚŠŤACÍM VENTILOM VIAC AKO O JEDNU OTOČKU (360°)

2. Hneď ako je vozidlo úplne spustené, zdvihák dajte bokom. (Ak bola vysunutá nastaviteľná skrutka v hornej časti zdvíhacieho valca, otáčaním v smere hodinových ručičiek ju opäť zaskrutkujte do valca.)

 

Údržba:

Dopĺňanie oleja

1. Postavte zdvihák do kolmej pozície.

2. Spustite pumpu aj zdvíhací valec dole.

3. Vytiahnite gumovú krytku zo zdviháka.

4. Dopĺňajte iba KVALITNÝ HYDRAULICKÝ OLEJ. (Doplňte po spodný okraj plniaceho otvoru.) Zo systému odstráňte vzduch, bude popísané ďalej.

5. Zastrčte späť gumovú krytku.

6. Pravidelne premazávajte čapové kĺby a nastaviteľnú skrutku.

 

Odstránenie oleja z hydraulického systému:

Občas sa môže dovnútra zdviháka dostať vzduch, ktorý znižuje efektivitu zdvíhania. Vzduch vypustite zo zdviháka nasledujúcim spôsobom:

1. Otvorte vypúšťací ventil, vytiahnite krytku plniaceho otvoru.

2. Niekoľkokrát rýchlo zapumpujte ovládacou tyčou.

3. Uzavrite vypúšťací ventil, zastrčte späť krytku plniaceho otvoru. Zdvihák by teraz mal pracovať normálne, pokiaľ nie, postup zopakujte.

PREVENCIA PROTI KORÓZII:

Piston, pumpu a nastaviteľnú skrutku udržujte v úplne spustenej polohe, pokiaľ zdvihák nepoužívate. Neskladujte zdvihák vo vlhku. Pokiaľ dôjde k postriekaniu vodou alebo akýmkoľvek spôsobom pistón, pumpa a nastaviteľná skrutka navlhne, dosucha ich utrite a olejom ich namažte.

 

UPOZORNENIE 

- Pred použitím si starostlivo prečítajte užívateľský návod.

- Nikdy nezaťažujte zdvihák viac ako je udávaná nosnosť.

- Zdvihák používajte iba na pevnom a rovnom podklade.

- Nikdy sa nevyskytujte pod zdvihnutým vozidlom pokiaľ nie je podoprené na to určenými podperami.

- Nikdy zdvihák nerozoberajte a nevykonávajte na ňom žiadne úpravy. Mohlo by dôjsť k zlyhaniu funkčnosti a poškodeniu majetku alebo k zraneniu osôb.

Technické dáta:

Nosnosť: 20 000 kg
Maximálna výška zdvihu (: 440 mm
Minimálna výška zdvihu: 235 mm
Základňa: 150 mm x 150 mm
Dĺžka trubice: 400 mm

Máte otázku ohľadne produktov? Napíšte nám cez formulár alebo volajte na +421 949310255

2024    hamuj.sk - licencovaný predajca autodielov

TecDoc